Age check

We always ask for your age, in stores and also online. Are you 18 or older?

T Bockje
Brink 2
7437 AM BATHMEN

Opening hours

Mon: winkel gesloten / shop closed
Tue: 09.00-12.30 & 13.30-18.00
Wed: 09.00-12.30 & 13.30-18.00
Thu: 09.00-12.30 & 13.30-18.00
Fri: 09.00-12.30 & 13.30-20.00
Sat: 09.00 - 17.00
Sun: winkel gesloten / shop closed

't Bockje úw topSlijter 100% craftsmanship

Fine Taste Good Living

Geborgde werkwijze

Geborgde werkwijze

Geborgde werkwijze 't Bockje Bathmen

18-7-2023

Verantwoorde alcoholverkoop is voor 't Bockje Bathmen erg belangrijk. 'T Bockje Bathmen wil bij het bestellen van alcoholhoudende drank geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe 't’ Bockje Bathmen invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij 't Bockje Bathmen wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe 't Bockje Bathmen, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de alcoholische dranken tot en met de bezorging;
 2. Hoe 't Bockje Bathmen ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van 't Bockje Bathmen;
 3. Hoe 't Bockje Bathmen controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 4. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Online (webshop) bestellen

 • Op de webshop wordt gecommuniceerd, door middel van NIX18-logo, naar de consument dat er geen alcohol onder de 18 gekocht kan worden.
 • Bij online bestellen van alcoholhoudende dranken, via https://www.bockjebathmen.nl/nl/,  dienen klanten zich éénmalig te registreren waarbij de leeftijd wordt geverifieerd via bank iDIN. Bij het registreren wordt vermeld aan de klant dat ook bij de aflevering van alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd. Meer informatie over de werkwijze van iDIN kunt u lezen op https://www.bockjebathmen.nl/nl/idin.
 • Bij het niet kunnen verifiëren van de leeftijd, via iDIN, kan er geen verantwoorde alcoholverkoop worden vastgesteld waardoor de bestelling niet geplaatst kan worden.
 • Bij vervolgaankopen dienen klanten in te loggen met het geregistreerde account van de eerste aankoop. De leeftijd is dan reeds geverifieerd via iDIN.

 

Telefonisch bestellen

 • Bij het telefonisch bestellen van alcoholhoudende dranken vraagt de medewerker om een leeftijdsverificatie. Dit kan door middel van een kopie van een legitimatie (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese of Nederlandse ID-kaart) via e-mail of Whatsapp. De medewerker vermeld mondeling de klant dat bij aflevering van alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.
 • De medewerker kan de klant verwijzen om de bestelling op de webshop te bestellen waarbij de leeftijd wordt geverifieerd via bank iDIN wanneer de klant liever geen kopie wilt sturen van een legitimatie.
 • De opgegeven klantgegevens zoals naam, leeftijd en adres dienen overeen te komen bij aflevering van de alcoholhoudende dranken anders kan er geen verantwoorde alcoholverkoop worden vastgesteld.

 

Bezorgen

 • De bezorgingen van alcoholhoudende dranken wordt verzorgt door de externe partij PostNL.
 • Bij het aanmaken van de zending vinkt de medewerker van 't Bockje Bathmen aan bij de verzendoptie dat er een Leeftijdscheck 18+ moet plaatsvinden.
 • De bezorger van PostNL vraagt om een leeftijdsverificatie aan de deur. Dit kan via iDIN of een legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese of Nederlandse ID-kaart).
 • Wanneer de leeftijdscheck niet is gelukt treden de protocollen van PostNL in werking. De bezorger neemt het pakket mee terug. De zending wordt gebracht naar een PostNL-punt in de buurt, waar je het binnen 1 week kunt afhalen met een geldig legitimatiebewijs. Wacht je langer dan een week? Dan gaat het pakket weer terug naar de afzender.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • Winkelmedewerkers worden mondeling bijgepraat over de nieuwe handelingen die uitgevoerd dienen te worden bij het verzenden van alcoholhoudende drank. Tevens kunnen nieuwe medewerkers een inwerktraject volgen waarbij aandacht wordt gegeven aan het checken van de leeftijd van de klanten.
 • Medewerkers dienen de geborgde werkwijze te kennen zodat zij expliciet de handeling uitvoeren.
 • Wanneer er wijzigingen zijn in de geborgde werkwijze worden medewerkers op de hoogte gesteld.
 • Medewerkers mogen de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’ volgen.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Conform het Alcoholbesluit (artikel 5.2, lid 1, onder d) voeren wij jaarlijks een evaluatie uit van onze geborgde werkwijze. Deze evaluatie omvat verschillende stappen om de naleving van wettelijke eisen te waarborgen:

Om te waarborgen dat onze leeftijdscontrole correct wordt uitgevoerd, controleren we minimaal één keer per jaar of PostNL de leeftijdscheck correct uitvoert bij het afgeven van retourzendingen bij onze slijterij. We onderhouden regelmatig contact met PostNL om de bezorgingen te bespreken en te verifiëren of deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Indien we tijdens onze evaluatie ontdekken dat alcoholhoudende drank ten onrechte is afgeleverd aan een persoon jonger dan 18 jaar of op een ander adres dan het retouradres, ondernemen we onmiddellijk corrigerende acties. We gaan in gesprek met PostNL om eventuele tekortkomingen aan te kaarten en gezamenlijk te werken aan verbeteringen. Indien nodig passen we onderlinge afspraken en processen met PostNL aan om te garanderen dat de leeftijdscontrole bij bezorging altijd correct wordt uitgevoerd.

Op deze manier streven we naar een grondige evaluatie van onze geborgde werkwijze en verzekeren we ons ervan dat de leeftijdscontrole bij zowel bezorgingen als retourzendingen nauwgezet wordt nageleefd. Onze medewerkers worden gecontroleerd op het vragen van een leeftijdscheck bij personen onder de 25 jaar en bij twijfel. Deze controle vindt minimaal één keer per jaar plaats als onderdeel van onze geborgde werkwijze om een veilige verkoop van alcohol te waarborgen. Indien medewerkers zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van e-learning, doorlezen van de geborgde werkwijze of het opnieuw doorlopen van het inwerktraject waarbij de directie met de medewerker meeloopt.

Door deze gecombineerde aanpak kunnen we erop vertrouwen dat onze verkoop van alcoholhoudende dranken volledig voldoet aan de geldende wetgeving en dat we onze verantwoordelijkheid als verkoper serieus nemen.